AVI-MAP. Una mappa di comunità Avigliana
𝐀𝐕𝐈-𝐌𝐀𝐏 𝐞́ 𝐮𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐚 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚, 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐩𝐩𝐚 𝐝𝐢 𝐀𝐯𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐬𝐮𝐨𝐢 […]